Meny Stäng

AKTUELL UTSTÄLLNING KONSTHALLEN STUDIO ABC

KONSTHALLEN och GALLERI LOUNGEN STUDIO ABC Vällingby

Ny utställning öppnar 4/12 i Konsthallen och Galleri Loungen Studio ABC

Amanuelabiy Abraham

Folding & Unfolding / Veckning & utvikning

4 december – 19 december. Öppet lördagar och söndagar kl 12 – 16

Vernissage lördag 4/12 kl 12 – 16

Folding & Unfolding
It’s a series of experimental wall-artworks that involve mixed media, which I have been developing for the last two years. The main focus is to create 3-dimensional relief artworks oriented-architectural wall and faced space by using physically incorporated materials and forms. Part of the initial idea also targeted creating works that define corner space at the wall, which can be in indoor and outdoor environments.
Amanuelabiy Abraham

Veckning & utvikning
Det är en serie experimentella väggkonstverk som involverar mixed media, som jag har utvecklat de senaste två åren. Huvudfokus är att skapa 3-dimensionella reliefkonstverk orienterade mot arkitektoniska väggar och utåtvända
rumsligheter genom att använda fysiskt inarbetade material och former. En del av den ursprungliga idén var också inriktad på att skapa verk som definierar hörnutrymmet vid väggen, vilket kan vara i inomhus- och utomhusmiljöer.
Amanuelabiy Abraham

Konsthallen Studio ABC, Jämtlandsgatan 161, 1 tr; hiss finns, ingång från gaveln, Vällingby.
T-bana Vällingby centrum, 6 minuter promenad
https://studioabc.se/
Instagram #studioabcvallingby
Mail konsthallen@studioabc.se
Med stöd från Stockholms stad och Riksförbundet Sveriges konstföreningar