Meny Stäng

Styrelse

Styrelse
Jenny Överfors
Anders Gatu
Sanne Lovén Rolén

Suppleanter
Ulrika Westerberg
Sebastian Scaglione

Revisor
Mats Eriksson

Valberedning
Agnes Jarl

Kontakt med styrelsen: styrelsen@studioabc.se

Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer.